Hopp til hovedinnhold

«Først kom de for å ta kommunistene»

Niemullers klassiske dikt brukes som innledning til å snakke om diskriminering. 

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

 • Konfirmantene reflekterer rundt gruppedynamikk, diskriminering, identitet og ansvar for andre
 • Synliggjøre hvorfor menneskerettighetene bygger på likeverd; alle mennesker har menneskerettigheter, uansett hvilken gruppe de tilhører

# Du trenger

 • Diktet «Først kom de for å ta kommunistene» (s. 67) i tenk på det!-boka.
 • Konfirmantene bør ha penn og papir. 

# Slik gjør du

 1. Les diktet «Først kom de for å ta kommunistene» i konfirmantboka. Still noen spørsmål for å være sikker på at alle har forstått hva diktet handler om.  Det kan hende at du må forklare hva fagforeningsmedlem og kommunist betyr. Det kan også være lurt å snakke litt om hvem «de» i diktet kan være.
 2. Konfirmantene skal nå få lov til å skrive sin egen versjon av diktet. De kan gjøre det hver for seg eller to og to. I det nye diktet skal de sette inn navnet på grupper de oppfatter som utsatte i samfunnet. Du kan forklare det med at dette er grupper som blir sett ned på, som enkelte har negative tanker om. De er utsatte i samfunnet fordi de ikke er godt likt, og de som ikke liker dem kan kanskje tillegge dem egenskaper de ikke har (her kan man komme inn på fordommer). De kan, hvis de vil, velge å beholde én eller flere av gruppene som allerede står i diktet, men da må de kunne forklare hvorfor.
 3. De som ønsker det, kan lese opp sitt dikt, og så kan man snakke litt om hvilke grupper de har valgt som utsatte og hvorfor de valgte nettopp disse.
 4. De kan bli sittende i par, eller man kan slå dem sammen til litt større grupper, for å svare på noen spørsmål. Enten leser du ett og ett spørsmål, eller du kan skrive alle spørsmålene på tavla/flipover/ppt. Du kan gjerne også finne på andre spørsmål selv enn de under.
 • Hvorfor tror dere at personen i diktet ikke sa noe?
  • Hvorfor burde personen i diktet sagt noe? Hva kan skje hvis vi ikke sier noe?
  • Hvorfor kan noen grupper bli stigmatisert eller diskriminert i samfunnet?
  • Hva kan vi gjøre for å unngå at det skjer? Hva kan vi gjøre for å beskytte grupper som diskrimineres?
  • Hva sier menneskerettighetene om diskriminering? (Her kan de slå opp i boka og finne menneskerettighetene).

 5. Etter at de har svart i grupper, kan dere fortsette diskusjonen av spørsmålene i plenum. Da bør det være en plenumsdiskusjon heller enn at hver gruppe leser opp sitt svar. Når      dere snakker om spørsmålet «Hva sier menneskerettighetene om diskriminering?» så kan du komme inn på at menneskerettighetene bygger på ideen at alle mennesker er            like mye verdt. Det betyr at alle skal ha samme rettigheter. Derfor er det så viktig at menneskerettighetene er universelle; altså at de gjelder for alle mennesker overalt.

# Tips!

Det kan også knytte denne øvelsen til humanisme: Hvorfor snakke om dette med grupper og diskriminering (eller i ytterste konsekvens utryddelse) i et kurs om humanistisk konfirmasjon? Har dette noe med humanisme å gjøre? Så kan man komme inn på at både humanisme og menneskerettigheter bygger på samme verdi: At alle mennesker er like mye verdt.