Hopp til hovedinnhold

Lappekaos: Etikk

Populær øvelse der påstandslapper diskuteres, henges og flyttes rundt.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Lapper på en skala kan være en trygg måte å bli kjent med, og diskutere, egne meninger om vanskelige ting. Dette kan lære konfirmantene å diskutere bedre og lytte til andres synspunkter, i tillegg til å stimulere dem til å tenke kritisk og nyansert om komplekse temaer.
 • Konfirmantene oppmuntres til å tenke selvstendig om temaer de kanskje ikke har tenkt så mye over alene, og at de skal få en følelse av at deres mening teller, også hvis flertallet er uenig med dem.

# Du trenger

 • Teip (helst én teiprull til hver gruppe)
 • Tre store ark med teksten "Jepp!!", "Tja, kanskje litt..." og "Nei!!" (kan også skrives på tavla)
 • Påstandslapper. Du kan lage egne lapper, eller du kan skrive ut noen av forslagene. Vi anbefaler ark+teip (Post-It mister limet når de blir flyttet mye på).

# Slik gjør du

1. Først heng opp de tre arkene på veggen, eller skriv "Jepp!!", "Tja, kanskje litt..." og "Nei!!" på en tavle. Si at disse danner en akse fra ja til nei.

2.  Del konfirmantene i grupper på tre. Gruppene får utdelt lapper med påstander, som de skal ta stilling til og diskutere én etter én. Det er viktig at de forsøker å bli enige og får god tid til å diskutere.

3. Etter at gruppa har blitt enige om hva de mener om en påstand, skal én fra gruppen gå og henge den opp der de mener den hører hjemme. De bør helst ikke henge opp en lapp før alle er enige om hvor den hører hjemme, men dersom de absolutt ikke klarer å enes, får de henge den midt mellom det de forskjellige konfirmantene mener.

For å unngå at konfirmantene skynder seg og rusher gjennom lappene, er det en fordel om du deler ut lappene én etter én, istedenfor alle på en gang. Da kan du også balansere slik at grupper som bruker kortere tid på å diskutere, får flere lapper.

4. Når ingen grupper har lapper igjen, be alle konfirmantene gå fram til lappene og se om de er enige med de andre gruppene om deres lapper. De kan nå summe fritt med hvem de vil, ikke holde seg innad i gruppa. Dette trinnet bør ikke overskride tre-fire minutter. Slutt gjerne mens de er midt i diskusjoner med hverandre.

5. Start med å si: "Ingen gjør noe før jeg har sagt "klar, ferdig, gå!", vent til dere har hørt hele instruksjonen." Forklar så hele trinnet før du tydelig sier ”klar, ferdig, gå”. Alle skal nå få flytte lappene til der de vil ha dem. Det er alle mot alle, gruppene er herved oppløst. Hvis noen henger en lapp der dere ikke synes den skal være, riv den ned og heng den der dere vil ha den. Si at etter en liten stund kommer du til å rope "STOPP!", og da skal INGEN ta ned flere lapper fra veggen. De som har lapp i hånda, kan sette dem hvor de vil, resten går på plassen sin UMIDDELBART! Har alle skjønt det? Ok, klar….ferdig….GÅ!"

(Dersom du har en veldig rolig gruppe eller noen konfirmanter som absolutt ikke er aktive, kan du bestemme at alle flytte på minst to lapper, for eksempel.)

Vær forberedt på litt vennligsinnet "juks" og skitne triks fra aktive konfirmanter. Det er moro at dem er engasjerte. La dem holde på noen minutter. Avslutt mens det fortsatt er aktivitet, dette er viktig for påfølgende diskusjoner (at de fortsatt er uenige og engasjerte). Hvis det er lite aktivitet fra starten av, avslutt det raskt etter at dem har fått holdt på litt. Pass på at ingen flytter lapper etter at du har sagt stopp. Alle går og setter seg.

6. Diskuter lappene i plenum (velg ut én og én lapp og diskuter). Ta for deg de lappene du ønsker, spør "er alle enige i at denne skal henge her?". La dem diskutere og motsi hverandre; hjelp til med å led diskusjonene. Fortell dem at ingen lapper flyttes på med mindre alle er enige. Du kommer nok ikke til å rekke å gå gjennom alle lappene, men det er greit å bruke mer tid på noen. Hvis alle er enige om at en lapp bør flyttes, flytt den dit de vil ha den. Poenget med at alle må være enige, er at de som fikk plassert lappen der de ville ha den, "vant", selv hvis meningen er i mindretall. Deres mening sto igjen til slutt, og den skal ikke flyttes på av flertallet.

# Ulike varianter

Denne øvelsen finnes også med tre andre temaer som innfallsvinkel: