Hopp til hovedinnhold

Menneskerettighets-skulpturer

Menneskeskulpturer lages for å fremstille menneskerettighetsbrudd.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25+ deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Middels tempo
 • 👋
  Mye bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Mål

 • La konfirmantene bli kjente med innholdet i menneskerettighetserklæringen.

# Dette trenger du:

 • Tenk på det! boka

# Slik gjør du:

 1. Del konfirmantene inn i grupper på 4-6. Sørg for at hver gruppe har menneskerettighetserklæringen. Du finner den i Tenk på det!, men du kan også ha kopier til dem.
 2. Si at oppgaven er at de skal bruke seg selv for å lage en skulptur som framstiller et menneskerettighetsbrudd. Sjekk at alle forstår hva som menes med det. Skulpturen blir derfor basert på en artikkel av menneskerettighetserklæringen. Si at de ikke må si til noen andre grupper hvilken artikkel de lager en skulptur om.
 3. Alle på gruppa kan være del av skulpturen, eller det kan være en eller to som er skulpturen. Hvis noen vil at noen andre skal gjøre noe, må de be personen om det muntlig. Så hvis en på gruppa vil at en av de som er skulpturen skal løfte armen, så må hen si det til skulpturen, ikke flytte på dem fysisk.
 4. Gi beskjed om at når de er fornøyde med sin skulptur må de huske akkurat hvordan de sto. Når de er ferdige og husker hvordan skulpturen var, kan de gi beskjed til deg og si hvilken artikkel de har basert skulpturen på. Ingen andre skal få vite artikkelen.
 5. Når alle er ferdige, så skal det være utstilling. Da lager en og en gruppe sin skulptur på nytt, og så får de andre gjette hvilken artikkel av menneskerettighetserklæringen som fremstilles.

# Tips til aktiviteten:

Her kan noen konfirmanter se sitt snitt til å være morsomme på andres bekostning, og be dem stå i posisjoner som kan være flaue e.l. Vær obs på det og slå ned på det. Tenk litt på hvem du setter sammen på gruppe for å unngå dette.