Hopp til hovedinnhold

Rollespillkonkurranse om menneskerettighetsbrudd

Konfirmantene lager et skuespill der menneskerettigheter brytes, og de andre gjetter hvilke rettigheter som blir brutt.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • 👋
  Mye bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene blir kjent med Menneskerettighetserklæringen.

# Du trenger

 • Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Full versjon i konfirmantboka "Tenk på det!", og forenklet versjon av Menneskerettighetserklæringen som ligger vedlagt (ett eksemplar til hver konfirmant)
 • Du kan ha med noen enkle kostymer for å gjøre det ekstra gøy, men det er ikke nødvendig

# Slik gjør du det

 1. Del konfirmantene inn i grupper (3-5 på hver gruppe)
 2. Del ut Menneskerettighetserklæringen i full og forenklet versjon (full versjon i konfirmantboka, enkel versjon ligger vedlagt denne aktiviteten).
 3. Fortell konfirmantene følgende: Hver gruppe skal lage et lite rollespill hvor minst en rettighet blir brutt. Etterpå skal de andre gruppene prøve å "gjette" hvilken/hvilke rettigheter som blir brutt. Siden dere også skal gjette på de andres rollespill, kan det være lurt å lese gjennom ihvertfall den forenklede versjonen av Menneskerettighetserklæringen. Hvis dere er usikre på hva den forenklede rettigheten innebærer, kan dere lese den fulle teksten og se om dere skjønner det da, hvis ikke spør!
 4. Gi konfirmantene 15-20 minutter til å lese gjennom rettighetene og forberede rollespillet (La konfirmantene være på ulike steder hvis du har mulighet, slik at de ikke ser hverandre mens de øver). Hvert rollespill kan bryte mange rettigheter. Noen synes det er gøy å prøve å få med flest mulig brudd, og det er helt greit. Du kan godt tipse flinke grupper om at de kan prøve å velge noen vanskelige rettigheter, sånn at det blir vanskeligere for de andre å gjette. Hvis noen grupper er tidelig ferdig, kan de lage et rollespill til, eller de kan bruke tiden til å gjøre seg kjent med alle rettighetene så de blir flinkere til å gjette.
 5. Når de er ferdig med dette skal en og en gruppe skal spille rollespillet sitt, de andre skal gjette hvilke rettigheter som blir brutt. Med en gang dere vet en rettighet som blir brutt, rekker dere hånden i været. Ikke si noe! De skal spille rollespillet ferdig først.
 6. Den første gruppen spiller rollespillet sitt ferdig. De andre får gjette i den rekkefølgen de har rukket opp hånden. Som regel sier de bare nummeret på den rettigheten de gjetter. Be dem lese rettigheten høyt (i hvertfall den forenklede versjonen). Det hjelper å ha hørt den flere ganger.
 7. For hvert gjett, spør gruppen som spilte om det var riktig. For hvert riktig svar får den gruppen som gjettet et poeng. (Poengene er ikke til noe, men det er morsommere å gjette når det er ordentlig konkurranse. Konfirmantene holder som regel styr på poengene sine selv, så du som kursleder trenger bare si fra når de får poeng).
 8. Noen ganger brytes rettigheter som de ikke hadde tenkt på en gang. Hvis hele gruppen er enig i at også den rettigheten ble brutt, gi poeng for det også.
 9. Når alle rettighetene gruppen hadde tenkt til å bryte i rollespillet sitt er sagt går de og setter seg, og neste gruppe får spille.
 10. Dersom de samme rettighetene blir brutt av flere grupper eller gjettet flere ganger gjør det ingenting. Be dem lese den høyt hver gang.
 11. Det gjør ingenting om konfirmantene sitter og leser i Menneskerettighetserklæringen for å finne svarene (Hvis de er motivert for å lese den, er det bare bra!)
 12. Til slutt passer det fint å fortelle om at det kun er stater som bryter menneskerettighetene, mens mennesker i verste fall bryter norsk lov.

# Tips!

Ikke alle konfirmanter er like flinke til å lese, noen leser sakte. Du kan oppfordre dem til å lese rettighetene høyt i gruppene slik at de er sikre på at alle kommer igjennom.