Hopp til hovedinnhold

Stå for dine meninger

Konfirmantene bytter plasser når de er uenige (variant av «Fruktcocktail»).

Detaljer

 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Høyt tempo
 • 👋
  Mye bevegelse

Mål

 • Konfirmantene blir kjent med hverandre, og de får oppleve å ha noe til felles med andre på gruppen.
 • Konfirmantene skal bli trygge i gruppen og tørre å dele sin mening.
 • De blir gjort oppmerksomme på at det å ikke si noe også kan være en måte å uttrykke en mening.

# Du trenger

 • Nok stoler (én per konfirmant).
 • Plass til å sette disse stilene i en sirkel.

# Slik gjør du det

 1. Konfirmantene tar hver sin stol og setter seg i en ring. Kursleder stiller seg i midten.
 2. Du kan starte med å spørre om konfirmantene tør å stå for det de mener. De er som regel veldig opptatt av å tørre det, så det kan virke motiverende for dem å føle seg tøffe når de deltar i øvelsen.
 3. Instruksjon: Nå skal dere få vise at dere tør å stå for det dere mener. Jeg kan begynne. Den som ikke har noen stol, må stå her midt i ringen og si en setning som begynner med «Jeg mener …». Man kan mene alt mulig, for eksempel: «Jeg mener at folk bør kjøre mindre bil» eller «Jeg mener pizza er det beste som finnes». Alle som er enig i det som blir sagt skal reise seg (stå opp for det de mener) og sette seg på en annen stol. Man har ikke lov til å sette seg på den samme stolen igjen.
 4. Du står i midten og sier en setning som begynner med «jeg mener …»  Velg noe som mange vil være enige i slik at leken kommer raskt i gang.
 5. Når konfirmantene reiser seg passer du på å sette deg ned på en av de ledige stolene.
 6. En konfirmant vil bli stående igjen uten en stol. Fortell at det av og til kan få konsekvenser å stå for det man mener, og at det er tøft at de gjør det likevel. Den som står i midten får beskjed om å fortsette øvelsen og si noe som begynner med «Jeg mener …».
 7. Dersom ingen reiser seg, kan du si at av og til så står man helt alene og mener noe. Vedkommende kan si noe annet han/hun mener.
 8. Av og til ser man at en person har lyst til å reise seg, men er redd for å miste stolen sin. Du kan godt spørre om vedkommende ikke vil stå for det de mener hvis det betyr at de må ofre noe.
 9. Hvis en konfirmant ikke klarer å komme på noe, kan han/hun få forslag fra de andre.
 10. Når leken har holdt på en stund, passer du på å bli den som står igjen i midten.
 11. Spør om alle har fått ment noe. Det er som regel noen som ikke har stått i midten. Spør om det betyr at de ikke har ment noe. Har de som har flyttet plass ment noe nå? Har de som har sittet på samme plassen gjennom hele leken ment noe?