Hopp til hovedinnhold
Humanistisk samtaletilbud

Forsvaret ansetter ny felthumanist!


Ansettelsen av Norges første felthumanist har vært en suksess. Nå søker Forsvaret etter enda en felthumansist, som skal ha tilholdssted i Bardu, Tromsø.

Felthumanistens oppgave er å ivareta mennesker i Forsvaret, slik at flere kan oppleve veiledning, støtte og verdige seremonier innenfor sitt humanistiske livssyn. Det er Forsvaret som er arbeidsgiver, og felthumanisten inngår i Forsvarets tros- og livssynskorps. Felthumanisten blir en del av et fagnettverk som drives av Human-Etisk Forbund, og forbundet er derfor sendeorganisasjon for felthumanisten. 

– Vi er veldig glad for at ordningen med felthumanist har vært såpass suksessfull at Forsvaret nå ønsker å ansette en til, sier Hans Christian Nes.

Han er sjef for livssynavdelingen i Human-Etisk Forbund og har ansvar for satsningen på livsveiledning i organisasjonen.

# En pioner i sitt arbeid

Allerede i 2017 ble Ida Helene Henriksen ansatt som Norges første felthumanist. Hun har på mange måter vært en pioner i sitt arbeid. Til nå har hun holdt ulike humanistiske seremonier og markeringer både i leir og i felt, og hatt masse samtaler med soldater og ansatte. I tillegg til dette har hun, i samarbeid med kolleger fra Human-Etisk Forbund, utarbeidet en håndbok for felthumanister i Forsvaret. Denne skal være en veiledning for kommende felthumanister.

– Jeg trives veldig godt i jobben som felthumanist, og opplever at det er stor etterspørsel etter representanter for det humanistiske livssynet blant Forsvarets personell, forteller Henriksen.

En viktig del av jobben til Henriksen har vært å kombinere de humanistiske seremoniene med Forsvarets skikker. 

Er du nysgjerrig på den nye stillingen? Sjekk ut stillingsutlysningen og søk via Finn.no her.

# Allsidige arbeidsoppgaver 

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. 

Den nye felthumanisten skal blant annet

  • koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjening, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet
  • rådgi avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg
  • planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag

Ler mer om hvilke kvalifikasjoner og personlige egenskaper som kreves her.

# Viktig utvikling

På Human-Etisk Forbunds landsmøte i 2019 ble det vedtatt at humanistisk livsveiledning skulle være et av hovedsatsningsområdene til organisasjonen i den neste perioden. Human-Etisk Forbund jobber for å styrke livssynstjenestene innenfor sekulære institusjoner i helsesektoren (sykehushumanist), høyere utdanning (studenthumanist) og kriminalomsorgen (fengselshumanist).

Siden landsmøtet har vi fått på plass Lone som studenthumanist ved Høgskulen i Volda og Andreas som livsveileder i Tønsberg. I løpet av sommeren starter en studenthumanist i Trondheim, som skal ha sitt virke på NTNU.

– Det er en viktig anerkjennelse at Forsvaret nå ønsker å ansette enda en felthumanist. Vi setter stor pris på samarbeidet vi har med Forsvaret, sier Hans Christian Nes. 

Les mer om