Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

37 tros- og livssynssamfunn samlet

STL Oslo er stiftet


Tekst: Anniken Fleisje. Foto: HEF/Marius Hauge

Håper dialoggruppe i Oslo kan bidra til tillit mellom tros- og livssynssamfunnene

- Dette vil kunne gi rom til å samtale om ulike vanskelige temaer, noe som igjen kan dempe konflikter før de blusser opp, sier Anette Honnstad (36). Hun er Human-Etisk Forbund (HEF) sin representant og styrets nestleder i den Oslo-baserte dialoggruppa for tro og livssyn, som ble stiftet i høst.

- Dere er med på å skrive Oslo-historie, sa ordfører Marianne Borgen i sin åpningstale i Oslo Rådhus 21. oktober. Medlemmer fra hele 37 tros- og livssynssamfunn var samlet til et høytidelig stiftelsesmøte for STL Oslo.

Dialoggruppa opprettes etter ønske fra hovedorganisasjonen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). STL består av 15 tros- og livssynsorganisasjoner, deriblant HEF, og jobber for politisk likebehandling og dialog på tvers av religioner og livssyn. Det finnes lokale dialoggrupper tilknyttet STL i en rekke norske byer, men det har ikke eksistert noen Oslo-gruppe – før nå.

Blant Oslos befolkning er 50 % medlem i Den norske kirke, 20 % er medlem i andre tros- og livssynssamfunn, mens 30 % ikke er organisert – men kanskje likevel har en tro eller et livssyn, minnet Borgen om. Hun understreket:

- Jeg ønsker en raus by. Variasjon er en stor berikelse for byen.

Omar Samy Gamal, Byråd for kultur, idrett og frivillighet, supplerte:

- Oslo skal være en livssynsåpen by.

- Dere er med på å skrive Oslo-historie, sa ordfører Marianne Borgen i sin åpningstale i Oslo Rådhus 21. oktober.

- Gjør ikke dette fordi vi nødvendigvis elsker hverandre

Betydningen av mangfold ble også trukket fram av generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys:

- I dag feirer vi forskjellighet. Vi kaller det samhold i mangfold, eller uenighetsfellesskapet, om du vil. Det går ganske bra i Norge på tros- og livssynsfeltet, men det er farlig å ta dette for gitt. Det er spenninger mellom tros- og livssynssamfunn i landet vårt, og i byen vår. Takket være dialogarbeidet blir mange av disse potensielle konfliktene løst før de når ut i offentligheten eller vokser seg store.

Joys presiserte at dialoggruppa ikke opprettes fordi vi nødvendigvis liker hverandre:

- Kanskje noen misliker noen av de andre gruppene. Noen har en tro eller et livssyn som provoserer den andre. Det er ok. Vi har denne nødvendighetsdialogen nettopp fordi den er nødvendig for å bygge den beste versjonen av Oslo. Dialog er å bygge broer, men det er mer enn det. For hva er poenget med å bygge broer hvis vi ikke krysser dem, og blir kjent med terrenget på den andre siden?

Ønsker at tros- og livssynssamfunnene skal bli hørt av kommunen

Anette Honnstad ble under stiftelsesmøtet valgt til nestleder for STL Oslo, og har over ti års fartstid i HEF. Blant annet har hun sittet i konfirmasjonsutvalget, vært kursleder, leirleder og seremonileder for konfirmanter, og instruktør for nye kursledere. I tillegg har hun arrangert medlemstreff i Oslo, og hatt flere andre HEF-verv. Som nestleder for dialoggruppa har hun allerede deltatt på et nasjonalt seminar hos STL Stavanger for alle dialoggruppene i landet, hvor bahá’íene og kvekerne var vertskap. Hun synes det er spennende å arbeide med mangfoldet av tros- og livsynssamfunn i Oslo både på grasrotnivå og på politisk nivå.

Honnstad håper STL Oslo kan bidra til mer tillit mellom myndighetene og tros- og livssynssamfunnene, så vel som tros- og livssynssamfunnene imellom. Hun tilføyer:

- Jeg ønsker også at STL Oslo skal bidra til at tros- og livssynssamfunnene blir hørt av Oslo kommune i ulike spørsmål som angår dem.

Deltakere fra 37 tros- og livssynssamfunn i Oslo deltok i stiftelsesmøtet i Oslo rådhus