Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Ap og Sp legger frem ny politisk plattform

Hurdalsplatformen: – Viktig anerkjennelse av det livssynsåpne Norge


I dag la den nye regjeringen frem sin regjeringsplattform, og generalsekretær i Human-Etisk Forbund jubler for kravet om livssynsmangfold i de offentlige institusjonene.

# Samtaletilbud i offentlige institusjoner

Vi har lenge jobbet for at de offentlige institusjonene, som sykehus og fengsler, skal legge bedre til rette for at alle pasienter og innsatte får mulighet til å utøve sitt livssyn. Nå får vi endelig gjennomslag for dette! fastslår Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Så mange som 49% av innbyggerne i Norge anser det «human-etiske eller humanistiske livssynet uten noen spesiell gudstro» ligger nærmest deres eget, ifølge en undersøkelse Kantar utførte for Human-Etisk Forbund i 2020.

– Folk som bruker offentlige tjenester ønsker mer enn bare å snakke med prester

Trond Enger, generalsekretær

Regjeringsplattformen stiller “krav om at offentlege institusjonar som sjukehus, sjukeheimar og fengsel legger til rette for at pasientar og innsette får høve til å utøve trua si og livssynet sitt.“ Dette kravet vil innebære at samtaletjenestene som består av over 200 institusjonsprester i dag, kommer til å bestå av en mye høyere andel humanistiske livsveiledere de nærmeste årene.

# Også glad for forbud mot konverteringsterapi

Et annet punkt i den nye regjeringsplattformen er å forby konverteringsterapi. En sak Human-Etisk forbund har engasjert seg i, og nylig var i høring på stortinget om.

– Vi har spilt inn at vi ønsker et forbud mot konverteringsterapi for alle, uavhengig av alder. Jeg regner med at alle aldersgrupper er tenkt inn i regjeringens forbud.