Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Konvertitter i UNE


Les hele Human-Etisk Forbunds høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet her. 

I flere land er ikke-religiøse utsatt for forfølgelse.Det forekommer i økende grad forfølgelse av ateister og (sekulære) humanister, ikke minst i land med muslimsk dominans. Humanists Internationals årlige rapporter Freedom of Thought og Humanists at Risk gir tydelige bevis for dette. Det uavhengige Pew Research Institute har dessuten vist at personer uten religiøs tilknytning møter trakassering i et økende antall land.

Det vil ha avgjørende betydning for utkommet i den enkelte sak at Landinfo sørger for at utlendingsforvaltningen har oppdatert info om situasjonen for konvertitter, frafalne og livssynsminoriteter i de aktuelle landene. Vi har sett at det på få år kan skje store endringer på dette feltet. 

Da konverteringssaker ikke kun angår omvendelse til religioner, bør forskriftsteksten ta høyde for dette. Heller enn å knytte forskriftens §16-12 nytt femte ledd til «menigheten» bør det åpnes for vitner «fra det tros- eller livssynssamfunnet som utlendingen er tilknyttet». En slik endring vil være i tråd med grunnlovens § 16s vektlegging av likebehandling av tros- og  livssynssamfunn.

Les om humanistprisvinner Josef Moradi, en afgansk humanist, som lever i skjul i Norge.