Hopp til hovedinnhold

La oss stå sammen og la hatet stå alene.


Human-Etisk Forbund er representert i styret i Samarbeidsrådet for Tro og livssyn i Arendal. Her har styret skrevet leserbrev med oppfordring til å IKKE være tilstede ved demonstrasjoner hvor ytringer og handlinger som krenker andre menneskers tro og livssyn skjer. Du kan lese hele leserbrevet under

Kun sammen kan vi bygge et trygt, fritt og livssynsåpent samfunn. La oss sammen bryte den negative spiralen som de siste månedene har fått enorm oppmerksomhet i vårt naboland Sverige og i Norge. Vi må sammen ta  vårt ansvar for å hegne om sentrale friheter og ta avstand fra vold, men alle gode krefter må bidra. Muslimsk dialognettverk (MDN) har oppfordret sine medlemmer til å holde seg unna demonstrasjoner hvor islamfiendtlige ytringer og handlinger finner sted. Også Islamsk Råd Norge (IRN) har kommet med oppfordringer om å ignorere provokasjonene.

Vi i styret i Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Arendal støtter denne oppfordringen, og oppfordrer til  IKKE å være tilstede ved demonstrasjoner hvor ytringer og handlinger som krenker andre menneskers tro og livssyn skjer. Radikale grupper, som i utgangspunktet er svært små og marginale, blir styrket gjennom medieoppmerksomheten som følger av store motdemonstrasjoner. Så vi oppfordrer og media til IKKE å gi oppmerksomhet til denne type arrangementer. Vi skal alltid  forsvare ytringsfriheten. Selv når den blir brukt til å krenke og provosere. Tros- og livssynsfrihet og ytringsfrihet henger nært sammen. Vi vet at i mange deler av verden blir minoriteter av troende og ikke-troende forfulgt for sine ytringer. Men å krenke andre menneskers tro og livssyn er ikke riktig bruk av ytringsfriheten, og det er heller ikke å møte slike ytringer med vold.

Ytringer skal møtes med ytringer. Religiøse krenkelser kan aldri rettferdiggjøre vold. Dialog og kunnskap kan bryte en negativ spiral. Gjennom samtale, kunnskap om hverandre og forståelse for hverandre vil og ytringsfriheten få gode kår. Kun sammen kan vi bygge et trygt, fritt og livssynsåpent samfunn. Den beste reaksjonen på hets av denne typen er derfor å ignorere dem. Våre muslimske venner har valgt en slik tilnærming under parolen La hatet stå alene, og vi i styret i Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Arendal står sammen med dem i denne parolen.

Inviter en nabo fra et annet land eller en med en annen tro/livssyn på en kaffe, eller les litt om en annen tro eller livssyn i stedet for å møte opp der ytringsfriheten brukes til å krenke andre menneskers tro og livssyn.

Styret i Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Arendal

Marianne Løge, Human-Etisk Forbund

Sigurd Markussen, Den katolske kirke

Jorunn Raddum, Den norske kirke

Elaheh Rasouli , Det muslimske kultursenter

Per de Lange Adventistkirken

Peter Haltorp , Sørlandskirken

Josef Haeier , Det muslimske kultursenter

Kari Tellefsen, Frelsesarmeen