Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Flunkende nytt styre i Oslo regionlag!

Møt vår nye styreleder Morten Guldberg


Irene K Skagestad

Med sju nye i regionstyret er det rom for fornying og ny giv i Oslo HEF.

22. mars ble det avholdt årsmøte i Oslo regionlag, og det ble store utskiftinger i regionstyret. Vi har snakket med den nye styrelederen og hørt om hvilke planer han har for Oslolaget fremover.

Gratulerer med styreledervervet! Hvorfor ville du bli styreleder i HEF, hva tenker du at du kan bidra med?

– Jeg bærer i meg et livslangt glødende engasjement for humanisme som sak. Og med bakgrunnen jeg skisserte ovenfor tror jeg at jeg besitter egenskaper som kan komme både forbundet og humanismen til nytte. Jeg har stor arbeidskapasitet og et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt, som jeg vil spille på i HEF-sammenheng. Gjennom årene har jeg også samarbeidet tett med HEF, blant annet via tiltaket Ytringsfrihetsforum, så jeg kjenner organisasjonen godt allerede.

Nå har styret fått en stor fornying, det er muligheter for å tenke nytt. Hva har du lyst til å få til i Oslo regionlag, hva vil være fokus fremover?

– Jeg har noen hjertesaker jeg virkelig brenner for, som kan oppsummeres i noen kortfattede punkt:

  • Gjøre humanisme som livssyn, og forbundet, mer synlig og tilgjengelig i Oslo
  • Finne nye måter å nå frem til ungdom på
  • Øke mangfoldet internt i Oslo-laget, slik at vi i større grad speiler befolkningen
  • Kunnskapsformidling rundt nødvendigheten av kritisk tenkning og kildekritikk
  • Styrke arbeidet for viktige verdier som ytringsfrihet og trosfrihet

– Noe av det aller viktigste for meg er å verne om barns rettigheter, spesielt i møte med foreldres tro, tradisjon og kultur som kan være til skade for barnet. Jeg er styremedlem i organisasjonen Intakt Norge som arbeider med nettopp folkeopplysning rundt barns rettigheter på feltet omskjæring, og håper å kunne løfte dette viktige rettighetsarbeidet både internt i HEF, og i samfunnet som sådan.

Hvordan styrker og fremmer vi frivilligheten?

– Min opplevelse er at det er to hovedveier frem mot dette målet, og at de fungerer i synergi med hverandre:

  1.  Verdien av frivillig arbeid må fremheves som et gode i seg selv, og at det å bidra til å skape en bedre verden, lindre lidelse og fremme sunne verdier som likestilling, demokrati og ytringsfrihet over tid også vil gavne en selv. «Vær forandringen du ønsker å se i verden» er et godt slagord i så måte.
  2. Synliggjøring av alle de positive bi-effektene av å engasjere seg. Man kan tilegne seg nye egenskaper, utvikle seg personlig, danne vennskap, bygge nettverk, bli en del av et miljø, og føle at man bidrar til noe større enn seg selv. I trossamfunn med religiøst fundament er dette helt essensielle bestanddeler, men også sekulært anlagt mennesker kjenner på de samme behovene for tilhørighet.

– jeg nærer en bekymring for at humanisme skal oppleves som en form for prosjekt forbeholdt majoritetsbefolkningen.

Har du (ev. styret) noen politisk målsetning for Oslo HEF?

– Politikk gjennomsyrer samfunnet vårt på alle nivå, fra de mest betydningsfulle til de helt trivielle. Viktig rettighets- og opplysningsarbeid forutsetter et samspill med folkevalgte og det offentlige. Min erfaring er at man kommer lengst med å bygge tverrpolitiske allianser, og jobbe på flere plan samtidig. Veien til politisk endring kan vel så gjerne gå via dialog direkte med politikerne, som jeg er innstilt på å ha en hel del av, som gjennom påvirkning av opinion via sosiale og tradisjonelle medieplattformer.

Da styret vårt ennå er så nytt at vi ikke har hatt vårt første styremøte tror jeg ikke at jeg skal gå så veldig konkret inn i hva vi vil prioritere, utover å si at målsettingen helt generelt vil være å fremme sakene HEF er opptatt av, som livssynsnøytrale seremonirom. Viser også til sakene jeg omtalte som særskilt viktige for meg personlig tidligere, som jeg opplever å være i tråd med HEFs prinsipper og målsettinger, hvor det i flere sammenhenger vil være naturlig å arbeide politisk.

Du har sagt at du vil at Oslo HEF i større grad skal speile mangfoldet vi har i Oslos befolkning. Har du gjort deg noen tanker om hvordan vi kan få til dette?

– Det er helt riktig at jeg nærer en bekymring for at humanisme skal oppleves som en form for prosjekt forbeholdt majoritetsbefolkningen. Det tror jeg vil være negativt for Forbundet, for samfunnet, og for minoritetsgruppene vi ikke evner å nå frem til. Jeg tror den beste måten å endre dette på er gjennom at HEF Oslo etterstreber å vise større interesse for tema som berører målgruppene vi ønsker å nå frem til.

I mange tilfeller kan det nok være manglende kulturell kompetanse, en form for berøringsangst, eller at man rett og slett ikke vet hvor man skal begynne eller hvordan man bør gå frem som fører til at dette stopper opp.

Med den bakgrunn jeg har fra å jobbe med integrering, og min kontaktflate mot sekulære minoritetsmiljø, har jeg imidlertid flere ideer om hvordan dette kan oppnås, og noen konkrete prosjekt jeg vil forsøke å igangsette. Men jeg vil avvente til etter at jeg har presentert disse for styret før jeg offentliggjør dem, som virker mest ryddig.

Det nye styret i Oslo regionlag (f.v): Sigrid Strætkvern, Haakon Gunleiksrud, Morten Guldberg, Christopher Skjøthaug, Susanne Poulsson, Jørgen Christiansen, Emilie Hesselberg. Idun Bjelke Mørch, Siamak Yazdankhah og Solveig Soleng var ikke tilstede da bildet ble tatt (Foto: Irene K Skagestad)

Portrettfoto: Arnfinn Pettersen