Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Narvik bør protestere overfor sin polske vennskapsby


Det siste året har en rekke byer og kommuner i Polen åpent erklært seg som «homofri sone».

Andre har vedtatt erklæringer om at «ekteskapet er mellom en mann og en kvinne» og dermed gitt en tydelig beskjed til landets homofile og lesbiske om at deres kjærlighet er uønsket og mindreverdig.

Narvik er vennskapsby med den polske byen Nowy Sącz, og er dermed del av en fin og viktig tradisjon på tvers av nasjoner for å fremme tillit og dialog. Men en venn må være i stand til å si fra også når ting ikke er helt som de bør være.

# Beskytte samfunnet mot "umoral"

Nowy Sącz er nemlig en av byene i Polen som har vedtatt en uttalelse fra den konservative katolske organisasjonen Ordo Luris. Her slås det fast at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne, samt at det tas til orde for å forsvare «familieverdier» for å beskytte samfunnet mot umoral. 

Polen har i lang tid vært preget av sterke motsetninger mellom kristenkonservative krefter på den ene siden, og liberale krefter på den andre. Oppropet fra Ordo Luris har kommet i kjølvannet av at andre polske byer (for eksempel Warszawa) har erklært seg som «LHBT-vennlige». Konteksten for oppropet Nowy Sącz har sluttet seg til er derfor klar. Nowy Sącz har sluttet seg til de konservative, homofiendtlige kreftene i den pågående kulturkrigen i Polen om homofiles rettigheter, religionens dominans og tradisjonelle kjønnsroller.

# Utviklingen i Polen

Det er verdt å notere seg at det er sterk internasjonal bekymring for utviklingen i Polen når det gjelder diskriminering av LHBT-personer, og forholdene for demokratiske grunnprinsipper generelt. Torsdag 18. september vedtok Europaparlamentet med stort flertall å kreve at EU-traktatens artikkel 7 brukes mot Polen, blant annet på grunn av den pågående undertrykkingen av landets LHBT-befolkning. Denne artikkelen sier at medlemsland kan miste rettigheter i EU-systemet, inkludert stemmeretten, hvis de bryter EUs grunnverdier om å opprettholde menneskeverd, likeverd, frihet, demokrati og rettsstatsprinsipper.

Vedtaket i Nowy Sącz støtter opp under den beklagelige utviklingen i Polen som Europaparlamentet protesterer mot. Avstemningen i Nowy Sącz i november 2019 tyder i tillegg på at representanter fra det konservative Lov og rettferdighetspartiet (PiS) kjørte et urent spill for å få dette gjennom. Ordstyreren skal ha satt i gang avstemningen før alle representantene var tilbake etter en pause. Det kontroversielle oppropet om at «ekteskapet er mellom en mann og en kvinne» ble derfor vedtatt bare med elleve stemmer, alle fra det kristenkonservative Lov og rettferdighetspartiet.

# En god venn

Human-Etisk Forbund ønsker at Narvik kommune oppfører seg som en skikkelig god venn og vedtar en tydelig protest mot det homofiendtlige vedtaket i Nowy Sącz og oppfordrer Nowy Sacz til å respektere verdiene i EU-traktaten. De bør gi klar beskjed om at Nowy Sącz med dette vedtaket stiller seg på feil side i kampen for inkludering og respekt for alle, uansett kjønn, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Med et slikt vedtak vil Narvik alliere seg med de liberale kreftene i Nowy Sącz. Vi tror det vil bli lagt merke til og kan brukes i de liberales kamp lokalt.

Human-Etisk Forbund Nordland regionslag mener at:

  • Narvik bør protestere overfor sin polske vennskapsby Nowy Sącz.
  • Narvik bør gi tydelig støtte til de liberale kreftenes kamp for å få omgjort vedtaket.