Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte Asker 2023

Alle medlemmer i Asker lokallag av Human-Etisk Forbund kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 2. februar. Forslag sendes styreleder Anne-Britt Øvrebø, Heggedalskogen 72, 1389 Heggedal, mobil 91573345 [email protected].

Saksliste

Sak 01/23           Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23           Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/23            Årsmelding 2022
Sak 04/23           Regnskap 2022
Sak 05/23           Innkomne saker
Sak 06/23           Valg
a)    Valg av styre
b)    Valg av valgkomité
c)     Valg av revisor
d)    Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Human-Etisk Forbund Asker Lokallag
v/leder Anne-Britt Øvrebø

[email protected]

Dokumenter