Hopp til hovedinnhold

22.02

Årsmøte i Dalane lokallag

Alle medlemmer i Dalane lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 25. januar. Forslag sendes til styreleder Hege Sofie Hoset, e-post: hegesofie@live.com

Grand Hotell Egersund
Johan Feyers gate 3 , 4370 Egersund

Tid: onsdag, 22.02.2023, kl. 19.00

Sted: Grand Hotell, Egersund

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen

Sak 3: Årsmelding 2022

Sak 4: Regnskap 2022

Sak 5: Innkomne saker

Sak 6: Valg

a) styre

b) valgkomité

c) revisor

d) fylkesårsmøtedelegater

Etter møtets slutt blir det enkel servering.