Hopp til hovedinnhold

17.02

Årsmøte

Årsmøte i Kristiansand lokallag

Velkommen til årsmøte i Kristiansand lokallag

Årsmøte i Human-Etisk Forbund, Kristiansand lokallag, holdes fredag 17. februar 2023 kl. 18:30. Årsmøtet holdes i Scandic Kristiansand Bystranda. Det blir sosialt samvær og middag etter møtet. Påmeldingsfrist til møte og eventuelt middag er 5. februar. Trykk her for påmelding

Alle medlemmer i Kristiansand lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Møtet vil også strømmes på Teams- klikk her for å delta på møtet

Innkommende saker må være styret i hende innen 5. februar. Forslag sendes styreleder Toril Hogstad, epost [email protected], telefon: 952 56 568
Postadresse: Palle Rosenkrantz gt. 13, 4616 Kristiansand

Årsmelding, regnskap, innkomne saker og valgkomiteens innstilling ettersendes.

Saksliste:

Sak 01/23       Godkjenning av innkalling og saksliste. Styret innstiller på at innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/23       Konstituering, valg av Ordstyrer. Styrets innstilling: Toril Hogstad velges som ordstyrer. Referent, styrets innstilling: Tommy Tjernø velges som referent. Valg av Protokollunderskrivere

Sak 03/23       Årsmelding 2022. Styrets innstilling til vedtak; Årsmelding 2022 godkjennes

Sak 04/23       Regnskap 2022. Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022 og innvilger styret ansvarsfrihet.

Sak 05/23       Innkomne saker

Sak 06/23       Valg

a)    Valg av styre

b)    Valg av valgkomité

c)    Valg av revisor

d)    Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Velkommen! Med vennlig hilsen Styret i Human-Etisk Forbund, Kristiansand lokallag v/leder Toril Hogstad