Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Os og Fusa

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Os og Fusa i 2023.

Kveldskurs

 • Kurset begynner i uke 4.

 • Kurset holdes på onsdager.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

  Det er 11 kurskvelder, men ikke kurs i vinterferie eller påskeferie.

 • Kurset holdes på Os ungdomsskule.

 • Det vil arrangeres en aktivitetsdag for konfirmantene.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Seremonien

 • Det holdes seremonier:

  • 22. april (tre seremonier)

  • 23. april (to seremonier)

  Hvilken seremonidato du får er avhengig av hvilket kurs du velger.

 • Seremonien holdes i Oseana.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Alle påmeldte får 8 billetter inkludert, og det er garantert mulighet for å kjøpe 10 ekstra til kr 85,- pr stk. Det vil også bli et restsalg av ledige billetter.

  Du vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.