Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjon i Os og Fusa

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Os og Fusa i 2024.

Påmelding og praktisk info

 • Ordinær påmelding åpner 5. juni 2023. Som medlem kan du melde deg på nesten én uke tidligere, altså 30. mai.

  Dersom du eller ditt barn ønsker et spesifikt kurs eller seremonidag, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort.

 • Humanistisk konfirmasjon består av to deler:

  • Et kurs som bidrar til at din ungdom får utforske hvem de er og hva de står for sammen med andre ungdommer.

  • En seremoni som markerer begynnelsen på overgangen fra barn til voksen. En høytidelig feiring av din ungdom.

  Les mer om humanistisk konfirmasjon.

 • Tidligere påmelding

  Er du medlem hos oss, kan du melde barnet ditt på konfirmasjon én uke tidligere enn andre.

  • Medlemspåmelding: 30. mai

  • Ordinær påmelding: 5. juni

  Rabatt

  For hver av barnets foresatte som er medlem/melder seg inn hos oss gir vi 1000,- i rabatt.

  Det betyr at man kan få opptil 2000,- i rabatt på konfirmasjon hvis to foresatte er medlemmer innen fakturaen sendes ut 1. oktober.

  Ditt medlemskap teller!

  Det er blant annet takket være våre 130.000 medlemmer at vi kan fortsette å tilby et bredt og godt konfirmasjonstilbud til hele landet.

  Som medlem betaler du ingenting, men du sørger for at vi får statsstøtte for ditt medlemskap. Denne støtten går direkte til arbeidet vårt.

Kveldskurs

 • Kurset begynner onsdag 24. januar.

 • Kurset holdes på onsdager.

 • Kurskveldene varer ca. 2 timer per kveld.

  Det vil være 10 kurskvelder totalt. Det er ikke kurs i vinter- eller påskeferie.

 • Kurset holdes på Os ungdomsskule.

 • For å gi ungdommen viktige verktøy for å klare seg i voksenlivet, fyller vi konfirmasjonskurset med samtaler og øvelser som skal bidra til å gjøre ungdommene trygge og reflekterte.

  På kurs jobber vi for å gjøre det enklere for din ungdom å:

  • stille spørsmål og tørre å tenke annerledes

  • bli bedre kjent med egne verdier og grenser

  • møte andre med toleranse og respekt

Praktisk kurs

 • Praktisk kurs passer for de som synes det er utfordrende å sitte i ro over litt tid, eller har andre utfordringer som trenger tilrettelegging.

  Kurset tilbyr en mer aktiv tilnærming til stoffet. Vi er i all hovedsak utendørs. Under kurset på Os benytter vi omkringliggende uteområder. Gruppestørrelsen på praktisk kurs er mindre, og det er to kursledere i stedet for én.

 • Praktisk kurs er en type helgekurs og vil være et alternativ i kursvelgeren når påmeldingen åpner 30. mai for medlemmer og 5. juni for alle andre.

Helgekurs

 • Helgekurset begynner lørdag 20. januar.

 • Det vil være fire helgesamlinger, fem timer hver gang.

  Det vil være ca. en samling i måneden fra oppstart frem mot seremoni.

 • Kurset holdes på Os ungdomsskule.

Vinterferiekurs på Os

 • Vinterferiekurs på Os er et nytt tilbud som er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med mindre kursgrupper.

  Kurset kan for eksempel passe for konfirmanter som til vanlig er travle med fritidsaktiviteter og annet, og har behov for et komprimert alternativ.

 • Vinterferiekurset går over fire dager i vinterferien, fem timer hver dag.

 • Vinterferiekurs vil være et alternativ i kursvelgeren når påmelding åpner 30. mai for medlemmer og 5. juni for alle andre.

Leirkurs i Hardanger

 • Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale, med mange varierte fritidsaktiviteter.

 • Leirkurset holdes i vinterferien på Jondal leirskule.

  Dere kan velge mellom et kurs som går fra søndag 25. februar til onsdag 28. februar, eller et kurs som går fra torsdag 29. februar til søndag 3. mars.

 • Leirkurs vil være et alternativ når påmelding åpner 30. mai for medlemmer og 5. juni for alle andre.

  For å sikre din konfirmant plass, anbefaler vi å melde seg på så fort som mulig etter påmelding åpner. Plassene forsvinner fort.

Seremonien

 • Det holdes seremonier:

  • 20. april (to seremonier)

  • 21. april (to seremonier)

  Hvilken seremonidato du får er avhengig av hvilket kurs du velger.

 • Seremonien holdes i Oseana.

 • Seremonien varer i ca. en time.

 • Alle påmeldte får 8 billetter inkludert, og det er garantert mulighet for å kjøpe 10 ekstra til kr 85,- pr stk. Det vil også bli et restsalg av ledige billetter.

  Dere vil få mer detaljert informasjon om gjesteplasser i god tid før seremonien.

Vil du fortsette med eller endre din påmelding?

Informasjonskatalog