Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra landsstyret

Å støtte transpersoner er humanisme i praksis


En uttalelse fra landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund i Oslo, den 13.februar 2022.

Kampen for LHBT+-personers rettigheter er viktig for humanistbevegelsen. Arbeidet for minoriteters rettigheter står sentralt, og humanister har et særskilt engasjement mot religiøst begrunnet diskriminering.

Humanists Internationals generalforsamling i 2018 oppfordret humanistorganisasjoner verden over til å «arbeide for å støtte, forsvare og fremme LHBT+-personers menneskerettigheter» og til å jobbe politisk for å «bekjempe diskriminering basert på seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».

For øyeblikket er det særlig debatten om binære og ikke-binære transpersoner og deres rettigheter som preger norsk offentlighet. Sentralt i debatten står FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Fra noen hold spres forestillingen om FRI som en samfunnsundergravende propagandaorganisasjon som arbeider for å få barn og ungdom til å tvile på sin kjønnsidentitet.

Human-Etisk Forbund oppfordrer til kritisk granskning av alle ideer og oppfatninger, men slik kritikk må være saklig og velbegrunnet. Grove, ufunderte anklager mot enhver samfunns-aktør er et problem. Når de rettes mot en representant for en utsatt minoritet, er det ekstra alvorlig. Vi kjenner dessverre altfor godt konsekvensene av anklager om at noen arbeider for å undergrave samfunnets verdier og forderve ungdommen, eller at noen utgjør «en stat i staten».

Human-Etisk Forbunds prinsipprogram fastslår at forbundet «... arbeider for et samfunn der alle har mulighet til å leve som den de er». Det er et ubestridelig faktum at det finnes mennesker som opplever at deres kjønnsidentitet ikke er i overensstemmelse med det kjønnet de ble tildelt ved fødselen.

Transpersoner som gruppe kommer svært dårlig ut på levekårsundersøkelsene. Kampen for deres rettigheter er derfor en kamp for en utsatt minoritet. Human-Etisk Forbund vil forplikte seg til å støtte opp i denne kampen, samt arbeide aktivt for å skape en trygg og inkluderende arena for alle.

Transpersoner og ikke-binære må tas bedre vare på i samfunnet. En god start på dette vil være å sikre aktører som Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) representasjon i arbeidet med behandlingstilbud og minoritetsrettigheter. Det er viktig at det kommer på plass et formelt, offentlig behandlingstilbud for ikke-binære, som hittil er blitt avvist fra Nasjonal Behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS). Behandlingstilbudet bør tilpasses Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens vedtatt i 2020.

For å sitere et av den internasjonale humanistbevegelsens viktigste dokumenter, Amsterdamerklæringen: «Humanismens mål er at hvert enkelt menneske skal få mulighet til å bli den beste mulige versjonen av seg selv.»

Human-Etisk Forbund ser positivt på arbeidet med å etablere en tredje kjønnskategori, og ønsker at dette blir vedtatt og iverksatt. Dette er et viktig punkt for å ta bedre vare på våre ikke-binære medborgere.

Kampen for transpersoners rettigheter er humanisme i praksis!

Her finner du uttalelsen på pdf-fil.