Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen

Lokallag

Når du melder deg inn i Human-Etisk Forbund blir du automatisk med i et lokallag, basert på hvor du bor.

Lokallaget gjør ulike ting, for eksempel: 

På det som kalles årsmøtet, velger du og de andre medlemmene i lokallaget hvem som skal sitte i lokallagsstyret. De som velges kalles tillitsvalgte.  

Lokallagsstyret har ansvar for budsjett, gjennomføring av aktiviteter og seremonier 

Regionlag

I tillegg til nesten hundre lokallag, har vi 17 regionlag.

De tillitsvalgte i regionlaget velges direkte på årsmøtet, og har ansvar for lokallagene i regionen.  

Det vil si at du er representert i både et lokallag og et regionlag. Og ikke nok med det – alle regionlagene er representert i det vi kaller landsstyret.

Som oftest er det lederen eller nestlederen i regionlaget som møter i landsstyret. 

Landsstyret

Landsstyret møtes fire ganger i året, og beslutter i overordnede saker som:

Sentralstyret

Fordi landsstyret bare møtes fire ganger i året, er det i tillegg valgt et sentralstyre.

De som sitter i sentralstyret er en del av landsstyret, men de har også egne møter. Sentralstyret har ansvaret for driften av forbundet.  

Informasjonskatalog


 • Christian Lomsdalen

  Leder

  Hilde Dybwad

  Styremedlem, Nordland

  Anveig Bjordal Halkjelsvik

  Nestleder, Møre og Romsdal

  Håkon Gunleiksrud

  Styremedlem, Trøndelag

  Nina Fjeldheim

  Styremedlem, Oslo

  Martin L. Mikkelsen

  Styremedlem, Telemark

  Sina Inngjerdingen

  Humanistisk Ungdom

  Kjetil Sørensen

  Vara, Finnmark

Landsmøte

Annethvert år kalles det inn til landsmøte. Det er her de virkelig store beslutningene tas.

De som har stemmerett på landsmøtet er forbundets leder, representanter fra de 17 regionlagene og sentralstyret.

På landsmøtet diskuteres de lange linjene for organisasjonen, man tar veivalg og bestemmer hvilke innsatsområder som skal være ekstra i fokus for landsstyret, regionlagene og lokallagene for de kommende årene.

Dette formuleres i et prinsipprogram og et arbeidsprogram.  

Ved å løfte saker du bryr deg om i ditt lokal- og regionlag, er du en viktig del av medlemsdemokratiet i Human-Etisk Forbund.