Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Organisasjonen

Lokallag

Når du melder deg inn i Human-Etisk Forbund blir du automatisk med i et lokallag, basert på hvor du bor.

Lokallaget gjør ulike ting, for eksempel: 

På det som kalles årsmøtet, velger du og de andre medlemmene i lokallaget hvem som skal sitte i lokallagsstyret. De som velges kalles tillitsvalgte.  

Lokallagsstyret har ansvar for budsjett, gjennomføring av aktiviteter og seremonier 

# Regionlag

I tillegg til nesten hundre lokallag, har vi 17 regionlag.

De tillitsvalgte i regionlaget velges direkte på årsmøtet, og har ansvar for lokallagene i regionen.  

Det vil si at du er representert i både et lokallag og et regionlag. Og ikke nok med det – alle regionlagene er representert i det vi kaller landsstyret.

Som oftest er det lederen eller nestlederen i regionlaget som møter i landsstyret. 

# Landsstyret

Landsstyret møtes fire ganger i året, og beslutter i overordnede saker som:

# Sentralstyret

Fordi landsstyret bare møtes fire ganger i året, er det i tillegg valgt et sentralstyre.

De som sitter i sentralstyret er en del av landsstyret, men de har også egne møter. Sentralstyret har ansvaret for driften av forbundet.  

Informasjonskatalog


 • Christian Lomsdalen

  Leder

  Anveig Bjordal Halkjelsvik

  Nestleder, Møre og Romsdal

  Haakon Gunleiksrud

  Styremedlem, Oslo

  Nina Fjeldheim

  Styremedlem, Akershus

  Martin L. Mikkelsen

  Styremedlem, Telemark

  Line Angell Forkner

  Styremedlem, Trøndelag

  Magni Hjertenes Flyum

  1. vara, Sogn og Fjordane

  Kjetil Sørensen

  2. vara, Finnmark

  Benjamin Jakobsen

  Styremedlem, ansattrepresentant

  Liselotte Holt Hansen

  Styremedlem, ansattrepresentant (vara)

  Kristina Williamson

  Humanistisk Ungdom

# Landsmøte

Annethvert år kalles det inn til landsmøte. Det er her de virkelig store beslutningene tas.

De som har stemmerett på landsmøtet er forbundets leder, representanter fra de 17 regionlagene og sentralstyret.

På landsmøtet diskuteres de lange linjene for organisasjonen, man tar veivalg og bestemmer hvilke innsatsområder som skal være ekstra i fokus for landsstyret, regionlagene og lokallagene for de kommende årene.

Dette formuleres i et prinsipprogram og et arbeidsprogram.  

Ved å løfte saker du bryr deg om i ditt lokal- og regionlag, er du en viktig del av medlemsdemokratiet i Human-Etisk Forbund.