Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Forventer likebehandling av livssyn


UTTALELSE fra Landsmøtet i Human-Etisk Forbund 16. juni 2019.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad har varslet at Regjeringen legger frem sin nye og helhetlige religions- og livssynspolitikk før sommerferien. Nå skal det avgjøres hvordan forholdet de kommende tiårene skal være mellom staten på den ene siden og kirken og andre tros- og livssynssamfunn på den andre siden.

På tross av et økende mangfold i befolkningen, og en svært stor andel ikke-religiøse, er likevel mange offentlige ordninger tilpasset en tid da de aller fleste i Norge var tilknyttet Den norske kirke. Slik er det ikke lengre, og da må myndighetene tilpasse seg dagens virkelighet.

Det kan ikke være slik at prester er det enerådende tilbudet om samtaler og markeringer i møte med livskriser på sykehus, sykehjem og i fengsler. I Forsvaret har soldatene selv bedt om et større mangfold i Forsvarets tros- og livssynskorps.

Også nye regler for medlemskap i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er nødvendig, etter det siste tiårets avsløringer om medlemsjuks hos katolikkene og medlemsrot i Den norske kirke. Når staten knytter finansiering til medlemskap i tros- og livssynssamfunn, er felles spilleregler avgjørende.

På restene av tidligere tiders religiøse ensretting bygges nå fremtidens livssynsåpne samfunn i Norge. Statens oppgave er ikke å forsvare kirken mot manglende gudstro i folket, men å sikre alle i Norge tros- og livssynsfrihet på like vilkår.

Human-Etisk Forbund har klare forventninger til Regjeringens nye politikk på dette området.

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Myndighetene sikrer likebehandling av innbyggere med ulike religioner og livssyn.
  • Menneskerettighetene må ligge til grunn i utforming av alle nye ordninger.
  • Det må bli slutt på å bruke religion for å fremme nasjonal identitet.
  • Kulturarv kan ikke lengre trumfe retten til likebehandling.
  • Staten må være upartisk til religion og livssyn, for best å legge til rette for et livssynsåpent samfunn.

Last ned pdf-versjon av uttalelsen.