Hopp til hovedinnhold
Landsmøte 2023

Norsk kulturarv er mer enn kirkearv


Milliarder skal brukes på å sikre kulturarven, men bare kirkebygg skal nyte godt av den nye ordningen. Det er ikke godt nok, mener Landsmøtet i Human-Etisk Forbund.

Landsmøtet uttrykker bekymring for at regjeringen har opprettet et fond på 10 milliarder kroner for å sikre vedlikeholdet av eldre kirker, men ekskluderer andre deler av Norges kulturarv.

– Vi i Human-Etisk Forbund mener det er bra at regjeringen vil bevare kulturarven, men at midlene må være tilgjengelige for et bredere spekter av kulturarv, inkludert museer, samisk og andre minoriteters kultur, og immateriell kulturarv, kommenterer Christian Lomsdalen.

Landsmøtet i Human-Etisk Forbund stusset over at regjeringens kulturarv-midler er begrenset til å vedlikeholde kirkebygg, uten å være tilgjengelig for andre deler av norsk kulturarv med massive finansieringsbehov (Foto: Pavel Storozhuk).

Les hele uttalelsen fra Landsmøtet i Human-Etisk Forbund:

# NORSK KULTURARV ER MER ENN KIRKEARV

Milliarder skal brukes på å sikre kulturarven, men bare kirkebygg skal nyte godt av den nye ordningen. Det er ikke godt nok.

For å sikre vedlikeholdet av eldre kirker oppretter regjeringen denne høsten et fond på 10 milliarder kroner. Det nye fondet er basert på verdier fra Opplysningsvesenets fond, som opprinnelig skulle finansiere både presteskapet og skolevesenet. Human-Etisk Forbund støtter bevaringen av Norges materielle kulturarv, men dessverre begrenser denne nye finansieringsordningen seg til ett trossamfunn. Norges rike kulturarv spenner imidlertid langt bredere enn dette, og ekskluderingen av andre deler av kulturarven er bekymringsverdig.

På Bygdøy, for eksempel, ligger Vikingskipmuseet som huser uvurderlige norske kulturskatter. Dessverre er budsjettet for det nye museet betydelig kuttet, noe som truer Norges evne til å bevare og formidle skjøre fortidsminner. Kuttene innebærer at viktige arenaer for undervisning og forskning på museet ikke blir bygget. Dette er bare ett av mange eksempler på kulturarv som trenger hjelp.

Vi må ikke glemme kulturarven til andre trossamfunn, den samiske kulturen og andre minoriteter, samt den immaterielle kulturarven og tradisjonelle ferdigheter som bunadskultur og båtbyggingskunst. Finansieringsbehovet er massivt.

Det er positivt at regjeringen vil bruke midler til å ta vare på vår kulturarv, men da må det åpnes opp for en bredere kulturarvbevaring, der alle deler av vår kulturarv kan søke midler.

Regjeringen viser med det nye fondet at de har milliarder til rådighet. Human-Etisk Forbund mener regjeringen må benytte anledningen til å sikre mer enn den kirkelige kulturarven.

  1. september 2023

Les mer om