Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Politiet bør overbringe dødsbudskap


UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Politiet bør ta det hele og fulle ansvaret for å overlevere dødsbudskap til pårørende.

I et mangfoldig samfunn bør dette være et offentlig anliggende.

Nylig har prester innenfor Den norske kirke selv tatt opp problemene som følger av at prester brukes til å overlevere dødsbudskap i Norge. Prestene vil ikke alltid ha en oversikt over hva slags livssyn verken avdøde eller pårørende måtte ha når de banker på døra for å levere det tunge budskapet. Dette er utfordrende og problematisk både for de som skal motta og levere budskapet.

I et samfunn der stat og kirke er adskilt og en stor andel av befolkningen er ikke-troende, er det unaturlig at ett trossamfunn får den sensitive oppgaven det er å opplyse om uventet død. 

I mangel av kjennskap til folks livssynsoverbevisninger bør politiet ta ansvaret for å overlevere dødsbudskap. Der hvor avdødes og pårørendes medlemskap i livssynssamfunn  er kjent, bør det ikke være noe i vegen for et samarbeid mellom politi og ledere i tros- og livssynssamfunn når dødsbudskap skal overbringes. Politiet kan også be om bistand fra kriseteam og helsevesenet ved behov.