Hopp til hovedinnhold

Felthumanister i Forsvaret

Felthumanistene skal betjene de som ønsker samtaler, seremonier og sosiale opplegg som felthumanisten står for, og tilrettelegge for alles religions- og livssynsutøvelse i Forsvaret.

Sommeren 2016 lyste Forsvaret ut to stillinger som feltlivssynshumanist og feltimam, blant annet fordi soldatene selv ønsket alternativer til feltpresten.

Ida Helene Henriksen ble ansatt som landets første Felthumanist med Human-Etisk Forbund som offisiell sendeorganisasjon.

Ida finner du ved Krigsskolen i Oslo.

Ansettelsen har vært en stor suksess. Sommeren 2020 søkte Forsvaret etter enda en Felthumanist. Cornelia Kjærnes ble ansatt og har tilholdssted i Bardu, Tromsø.

I tidlig 2022 signerte vi en samarbeidsavtale med Forsvaret som blant annet sikrer fremtidige humanistiske livssynstjenester.

Knut Espen Høidal, sjef for Forsvarets tros- og livssynskorps (t.v.) signerer samarbeidsavtalen sammen med generalsekretær i Human-Etisk Forbund Trond Enger (t.h)