Hopp til hovedinnhold

Alt om humanistisk konfirmasjon

Usikker på hva humanistisk konfirmasjon egentlig er? Få svar på spørsmålene dine her!

Hva er humanistisk konfirmasjon?

Humanistisk konfirmasjon er et kurs og en seremoni på et humanistisk grunnlag. Det vil si, med utgangspunkt i et livssyn hvor mennesket blir ansett som et selvstendig individ, som ut fra sin fornuft, refleksjon og vurdering har frihet til å leve som man vil.

Hvem kan velge humanistisk konfirmasjon?

Konfirmasjonstilbudet er åpent for alle — uavhengig av hva du måtte tro på.

Det er ingen krav om å være medlem hos oss for å velge humanistisk konfirmasjon, men dersom konfirmantens foresatte er medlemmer, gis det rabatt.

Lyst til å bli medlem? Meld deg inn her

Hva skiller humanistisk og kirkelig konfirmasjon?

Den største forskjellen er fravær av religiøst fokuset. På begge kursene diskuteres de store spørsmålene i livet, men i kirken gjøres dette i lys av den kristne tro.

Humanistisk konfirmasjon ble startet i 1951, av en forelder som mente at tradisjoner og verdiutveksling mellom generasjoner ikke skulle være forbeholdt de som tror på en gud.

Her kan du lese hele historien til humanistisk konfirmasjon

Hva er poenget med humanistisk konfirmasjon?

Målet med konfirmasjonskurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling. Kurset legger til rette for at ungdommene kan reflektere over egne opplevelser, valg, verdier og handlinger.

Konfirmantene får mulighet til å utforske hvem de er og hva de står for, sammen med andre ungdommer. Konfirmantgruppene er ofte satt sammen av ungdommer fra forskjellige skoler og klasser, slik at konfirmantene kan få samarbeide og bli kjent med nye mennesker.

Hva handler konfirmasjonskurset om?

På konfirmasjonskurset får konfirmantene utforske sentrale temaer som angår oss alle. Konfirmasjonskurset tar for seg fem ulike emner:

Sammen med andre ungdommer får konfirmantene diskutere og løse morsomme, lærerike og utfordrende øvelser:

Her kan du lese mer om hva konfirmantene lærer på kurs

Hvordan foregår seremonien?

Etter at kurset er gjennomført, avsluttes konfirmasjonstiden med en høytidelig seremoni for alle konfirmantene, sammen med familie og venner.

Hva skjer etter en humanistisk konfirmasjon?

Etter gamle tradisjoner trådte konfirmanten inn i voksenlivet på konfirmasjonsdagen. I dag ser vi konfirmasjon mer som starten på overgangen til voksenlivet.

For mange er konfirmasjonskurset startskuddet for tanker og refleksjoner som er til hjelp når de skal ta valg senere i livet.