Hopp til hovedinnhold

Rituell omskjæring

Hva er rituell omskjæring av gutter?

Rituell omskjæring av gutter er en operasjon hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis. Omskjæring av gutter er vanlig i enkelte kulturer og religioner.

I den muslimske og den jødiske religionen, samt i enkelte ortodokse kirkesamfunn er omskjæring en del av den religiøse praksisen.

Hva mener vi om rituell omskjæring av gutter?

Vårt syn om rituell omskjæring av gutter er i tråd med argumentasjonen til mange organisasjoner.

I Norge mener helsemyndighetene at omskjæring av gutter ikke har noen helsegevinst for barn:

I tillegg har ikke barn mulighet for å samtykke til en slik permanent operasjon på sin egen kropp.

Så lenge inngrepet er tillatt, må det skje i helsevesenet

Inntil et forbud foreligger, bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner, med smertelindring og akuttberedskap.

Det er dette som er ordningen som gjelder i Norge i dag.

Norsk helsepersonell bør ha informasjonsplikt til foreldre og barn om mulige skader ved omskjæring og om barns selvbestemmelsesrett i slike spørsmål. 

Vi anerkjenner at dette er et vanskelig spørsmål.

Vi oppfordrer til en kunnskapsbasert og saklig debatt preget av respekt for meningsmotstandere.