Hopp til hovedinnhold

Rituell omskjæring

# Hva er rituell omskjæring av gutter?

Rituell omskjæring av gutter er en operasjon hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis. Omskjæring av gutter er vanlig i enkelte kulturer og religioner.

I den muslimske og den jødiske religionen, samt i enkelte ortodokse kirkesamfunn er omskjæring en del av den religiøse praksisen.

# Hva mener vi om rituell omskjæring av gutter?

Vårt syn om rituell omskjæring av gutter er i tråd med argumentasjonen til mange organisasjoner.

I Norge mener helsemyndighetene at omskjæring av gutter ikke har noen helsegevinst for barn:

I tillegg har ikke barn mulighet for å samtykke til en slik permanent operasjon på sin egen kropp.

# Så lenge inngrepet er tillatt, må det skje i helsevesenet

Inntil et forbud foreligger, bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner, med smertelindring og akuttberedskap.

Det er dette som er ordningen som gjelder i Norge i dag.

Norsk helsepersonell bør ha informasjonsplikt til foreldre og barn om mulige skader ved omskjæring og om barns selvbestemmelsesrett i slike spørsmål. 

Vi anerkjenner at dette er et vanskelig spørsmål.

Vi oppfordrer til en kunnskapsbasert og saklig debatt preget av respekt for meningsmotstandere.