Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Abortrettigheter

# Abortrettigheter i Norge

Dagens lov om selvbestemt abort legger opp til at det er kvinnen selv som avgjør innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

Etter uke 12 må kvinnen, ifølge loven, søke om svangerskapsavbrudd. Denne søknaden må behandles av fagfolk, i en nemnd.

Vi ønsker å utvide grensen for selvbestemmelse til uke 22. Dette øker kvinners rett til å bestemme over eget liv og samsvarer bedre med retningslinjene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Dette er også i tråd med dagens praksis, ettersom nesten alle som søker om abort mellom uke 12 og uke 22 får det innvilget. Det politiske spørsmålet er derfor hvem som egentlig skal bestemme. Vi mener det bør være kvinnen selv, som er den som må leve videre med beslutningen.

Samtidig er vi opptatt av at alle kvinner får gode tilbud om faglig informasjon og veiledning. Disse tilbudene skal ikke ha beslutningsmakt som undertrykker kvinnenes valgfrihet.

# Kunnskapsbasert debatt

Dagens abortlov i Norge har stått nærmest uendret siden 1975.

Derfor har regjeringen satt ned et utvalg med eksperter og fagpersoner, som i desember 2023 la fram forslag til ny abortlov. I utredningen refererer utvalget hele 12 ganger til en nylig utgitt bok fra vårt forlag, med historier fra kvinner som har vært gjennom senabort.

Vi jobber videre for å bidra til en debatt basert på kunnskap.

# Abortrettigheter i verden

Historisk har kvinners rett til å bestemme over egen kropp, seksualitet og reproduksjon alltid vært kontrollert og undertrykket av religion og autoritære regimer.

Selv om bildet ikke er entydig, ser vi at kvinners rettigheter igjen er under press i mange land.  

# Abortrettigheter i Polen

Polen er et nærliggende eksempel på at kvinners rett til legale aborter begrenses eller fjernes.

I 2020 fastslo Polens grunnlovsdomstol at kvinner ikke lenger får lov til å ta en abort dersom fosteret har alvorlige skader. Disse abortene har tidligere utgjort 98% av alle aborter i Polen, og med den nye loven betyr det i praksis at det er slutt på lovlige aborter i Polen.

Vi samarbeider med gode krefter om å sikre alle kvinners rett til trygge, lovlige aborter. Sammen med den internasjonale humanistbevegelsen har vi rettet press mot Polens myndigheter. Vi mener det er en helt grunnleggende menneskerettighet å ha tilgang til prevensjonsmidler og abort, så vel som svangerskapstilbud og god fødselsomsorg. 

# Slik forsvarer vi abortrettigheter

I flere land i Europa begrenses nå kvinners abortrettigheter. Det godtar vi ikke.

Som humanister kjemper vi for likeverd, likestilling og friheten til å bestemme over egne liv, uavhengig av kjønn, legning, kulturell bakgrunn eller livssyn.

Ønsker slutt på abortskam

Abortdebatten de senere årene har blitt skarpere og bærer preg av polarisering. Lege og forfatter Berit Austveg er opptatt av å bringe fornuft inn i abortdebatten.

– Man bruker abort til å influere andre diskusjoner, som retten til seksualundervisning, prevensjon og skilsmisse. Det bekymrer meg.

# Lesetips fra Humanist forlag: