Hopp til hovedinnhold

Abortrettigheter

Abortrettigheter i Norge

Dagens lov om selvbestemt abort legger opp til at det er kvinnen selv som avgjør innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

Etter uke 12 må kvinnen, ifølge loven, søke om svangerskapsavbrudd. Denne søknaden må behandles av fagfolk, i en nemnd.

Etter 18. svangerskapsuke kan det ikke innvilges abort med mindre det foreligger alvorlige utviklingsavvik hos fosteret som ikke er forenelig med liv. 

Den politiske debatten i Norge handler om hvorvidt man skal utvide grensen for selvbestemmelse og hvilke opplysninger man skal kunne få før 12. svangerskapsuke.

Her har vi ikke tatt stilling. 

Abortrettigheter i verden

Historisk har kvinners rett til å bestemme over egen kropp, seksualitet og reproduksjon alltid vært kontrollert og undertrykket av religion og autoritære regimer.

Selv om bildet ikke er entydig, ser vi at kvinners rettigheter igjen er under press i mange land.  

Abortrettigheter i Polen

Polen er et nærliggende eksempel på at kvinners rett til legale aborter begrenses eller fjernes.

I 2020 fastslo Polens grunnlovsdomstol at kvinner ikke lenger får lov til å ta en abort dersom fosteret har alvorlige skader. Disse abortene har tidligere utgjort 98% av alle aborter i Polen, og med den nye loven betyr det i praksis at det er slutt på lovlige aborter i Polen.

Vi samarbeider med gode krefter om å sikre alle kvinners rett til trygge, lovlige aborter. Vi mener det er en helt grunnleggende menneskerettighet å ha tilgang til prevensjonsmidler og abort, så vel som svangerskapstilbud og god fødselsomsorg. 

Slik forsvarer vi abortrettigheter

I flere land i Europa begrenses nå kvinners abortrettigheter. Det godtar vi ikke.

Som humanister kjemper vi for likeverd og likestilling, uavhengig av kjønn, legning, kulturell bakgrunn eller livssyn.

Sammen med den internasjonale humanistbevegelsen har vi rettet press mot Polens myndigheter for å endre den strenge abortloven.