Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt arbeid

Vi er del av en global humanistbevegelse.

Som verdens største humanistorganisasjon har vi betydelig innflytelse.

# En global humanistbevegelse

# Humanistorganisasjoner i Norge og utlandet

Med over 160 000 medlemmer i Norge, er vi verdens største humanistiske livssynsamfunn/organisasjon. Vi er til og med størst i absolutte tall, ikke bare relativt til størrelsen på befolkningen.

Andre humanistorganisasjoner:

# Humanist international

Humanists International (HI) er en global paraplyorganisasjon for ikke-religiøse livssynssamfunn, som ateister, humanister, sekulære og en lang rekke andre etikkbaserte organisasjoner.

HI arbeider hovedsakelig på tre områder:

# Samarbeid med andre humanistorganisasjoner

Human-Etisk Forbund er et aktivt medlem i våre to internasjonale paraplyorganisasjoner:

Vi har også et godt og tett samarbeid med våre nordiske kollegaer. 

Et nettverk av sterke og velfungerende nordiske humanistorganisasjoner gir et godt utgangspunkt for å fremme det humanistiske livssynet både i nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Gjennom dette samarbeidet har vi bl.a. utarbeidet Nordisk humanistmanifest.

Vi samarbeidet også med de fem andre nordiske humanistorganisasjonene om å arrangere World Humanist Congress i København i 2023.

Høsten 2023 samlet de nordiske humanistorganisasjonene seg til en felles fordømmelse av den danske regjeringens gjeninnføring av blasfemiparagrafen.

# Slik jobber vi for menneskerettigheter og demokrati globalt

Gjennom arbeidet og nettverkene til Humanists International og European Humanist Federation har vi tilgang til viktige kanaler for påvirkning, blant annet i FN, EU, og Europarådet.

Vi er en aktiv bidragsyter til den internasjonale kampanjen Humanists at Risk, som jobber for å hjelpe humanister som fengsles og trues etter å ha forlatt sitt lands offisielle religion.

De sentrale målsetningene for vårt internasjonale engasjement er:

# Samarbeid med Norsk folkehjelp i Irak

Fra 2015-2023 hadde vi et samarbeid med Norsk Folkehjelp mot undertrykking og diskriminering av livssynsminoriteter. Gjennom to prosjekter jobbet vi med støtte til den utsatte minoriteten jesidiene i Irak, og til Alliansen av Irakiske Minoriteter (AIM), en sammenslutning som jobber for minoriteters rettigheter i Irak.