Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt arbeid

Vi er del av en global humanistbevegelse.

Som verdens største humanistorganisasjon har vi betydelig innflytelse.

En global humanistbevegelse

Humanistorganisasjoner i Norge og utlandet

Med over 107 000 medlemmer i Norge, er vi verdens største humanistiske livssynsamfunn/organisasjon. Vi er til og med størst i absolutte tall, ikke bare relativt til størrelsen på befolkningen.

Andre humanistorganisasjoner:

Humanist international

Humanists International (HI) er en global paraplyorganisasjon for ikke-religiøse livssynssamfunn, som ateister, humanister, sekulære og en lang rekke andre etikkbaserte organisasjoner.

HI arbeider hovedsakelig på tre områder:

Samarbeid med andre humanistorganisasjoner

Human-Etisk Forbund er et aktivt medlem i våre to internasjonale paraplyorganisasjoner:

Vi har også et godt og tett samarbeid med våre nordiske kollegaer. 

Et nettverk av sterke og velfungerende nordiske humanistorganisasjoner gir et godt utgangspunkt for å fremme det humanistiske livssynet både i nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Gjennom dette samarbeidet har vi bl.a. utarbeidet Nordisk humanistmanifest.

Vi samarbeider også med de fem andre nordiske humanistorganisasjonene om å arrangere World Humanist Congress i København i 2023.

Slik jobber vi for menneskerettigheter og demokrati globalt

Gjennom arbeidet og nettverkene til Humanists International og European Humanist Federation har vi tilgang til viktige kanaler for påvirkning, blant annet i FN, EU, og Europarådet.

Vi er en aktiv bidragsyter til den internasjonale kampanjen Humanists at Risk, og sørger gjennom denne for at forfulgte humanister over hele verden får hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

De sentrale målsetningene for vårt internasjonale engasjement er:

Samarbeid med Norsk folkehjelp i Irak

Siden 2015 har vi samarbeidet med Norsk Folkehjelp.

Innsatsen er konsentrert rundt arbeidet mot undertrykking og diskriminering av livssynsminoriteter, gjennom to prosjekter. Disse er støtte til den svært utsatte minoriteten jesidiene i Irak, og støtte til Alliansen av Irakiske Minoriteter (AIM), som er en sammenslutning som jobber for minoriteters rettigheter i Irak.

I 2021 inngikk vi en ny treårig samarbeidsavtale ut 2023.

Les mer om våre prosjekter i Irak her.