Hopp til hovedinnhold

Blasfemi

# Hva er blasfemi? 

Blasfemi er det å snakke stygt om det som anses som hellig av noen.

Blasfemi kan være noe man sier eller skriver. Men det kan også være noe man gjør – som å brenne en hellig skrift eller tråkke på et bilde av en hellig figur.

Noen anser enhver negativ eller kritisk ytring om sin egen religion som blasfemisk. Resultatet er at alle ateistiske utsagn kan oppfattes som blasfemi, fordi det er blasfemisk å si at guden deres ikke eksisterer.

Blasfemianklager kan derfor være en effektiv måte å innskrenke muligheten til religionskritikk på. 

# Hvorfor er blasfemi viktig for oss?

Retten til blasfemi står helt sentralt i det humanistiske livssynet. Vi mener at religionskritikk er nødvendig for et samfunn i stadig utvikling.

Vi forsvarer sterkt retten til blasfemi. Det er flere grunner til det. 

For det første er retten til blasfemi del av ytringsfriheten – en grunnleggende menneskerettighet.

For det andre står vi i en lang religionskritisk tradisjon, og vi ser gang etter gang at blasfemianklager brukes for å innskrenke muligheten til å kritisere religion. 

# Blasfemi i Norge

Norge avskaffet, etter mye om og men, sin blasfemilov i 2015.

Den utløsende faktoren, som fikk fart på en årelang prosess, var angrepet på den franske publikasjonen Charlie Hebdo som hadde utgitt karikaturer av Muhammed.

Norge er del av en trend, sammen med blant andre Irland, Hellas og Island, som også har avviklet sine blasfemilover.

Danmark er unntakslandet som har valgt å gjeninnføre en blasfemilov.

I Norden har dermed Finland og Danmark fortsatt en blasfemilov. I fire europeiske land kan man fortsatt bli dømt til fengsel for blasfemi: Russland, Tyrkia, Tyskland og Polen.

# Blasfemi internasjonalt

Vi ser at anklager om blasfemi aktivt brukes av autoritære stater for å straffeforfølge frie ytringer og stilne regimekritikere.

Straffene varierer fra land til land, og man kan risikere alt fra bøter til fengsel og dødsstraff.

Det kanskje fremste eksempelet på det i vår tid er Pakistan, der blasfemianklager til stadighet rettes mot mennesker for utsagn som de fleste av oss ville ansett som aldeles rimelig religionskritikk.

Det er ikke minst et problem fordi landet har dødsstraff for blasfemi.

Faktisk har åtte land fortsatt dødsstraff for blasfemi, ifølge Freedom of Thought-rapporten, som utgis årlig av Humanists International.

# Det er dødsstraff for blasfemi i disse landene:

# Slik forsvarer vi blasfemi 

Gjennom kampanjen End Blasphemy Laws, jobber vi og vår internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International mot blasfemilovgiver i hele verden.

Vi arrangerer Øverland-foredraget årlig, en foredragsserie som skal fremme ytringsfrihet og retten til å ytre seg «til offentlig forargelse» – uten å bli straffet for det.

Kampen for å avskaffe blasfemilover verden over, vil være sentral for oss så lenge slike lover finnes.

Samtidig ser vi stadige forsøk på å gjeninnføre blasfemilover i Vesten, gjerne under påskudd av å ville beskytte minoriteter.

Vi vil stå tydelig opp mot alle slike forsøk.